Villkor

Avtal

Avtal ingås då anmälan görs och löper till dess att kursen är avslutad. Anmälan är bindande och görs genom att skicka ett mejl om att du vill anmäla dig till en kurs samt ditt namn och adress till info@daayo.se eller genom att fylla i formuläret.

Ångerrätt

Distansavtalslagen tillämpas. Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att anmälan gjorts. Detta förutsatt att kursen ännu inte startat. Har kursen startat görs ingen återbetalning av kursavgiften annat än mot uppvisande av läkarintyg. Vill du ångra din anmälan kan du skicka ett mejl till info@daayo.se. Har du hunnit betala för kursen kommer vi att så snart som möjligt, och senast inom 14 dagar, efter att ha mottagit och godkänt anledningen till återköpet att återbetala avgiften.

Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). I samband med anmälan godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Vi samlar endast in den information som krävs enligt lag och sparar den så länge som krävs enligt lag. Dina personuppgifter hanteras endast av oss samt de företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, så kallade personuppgiftsbiträden. Det rör sig exempelvis om bokföringstjänster via Visma. Du har rätt att få ta del av den information som vi har registrerat på dig samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.